Portfolio Optimization

Om du ska uppdatera din emballageuppsättning så kan Skrym hjälpa dig att välja optimala paketstorlekar baserat på din faktiska orderhistorik. Med våra verktyg tas både transportkostnad och fyllnadsgrad med i hur utfallen av alternativa emballageuppsättningar simuleras.

Vi vill hjälpa dig att identifiera din organisations “sweet spot” mellan effektivitet och antal olika paketstorlekar att hantera – vilket minskar både utsläpp och kostnader samtidigt som det förhindrar en dålig unboxing-upplevelse för kunderna. Eftersom allt baseras på din orderhistorik får du en tydlig idé om hur alternativa uppsättningar hade påverkat din organisation i både SEK och CO2.

Orderhistorik

Utvärdera alternativa uppsättningar

Optimal uppsättning av n storlekar