Dynamic Freight Optimization

Transportörer har olika fordon, prismodeller och terminaler. Genom Skryms nya tjänst Dynamic Freight Optimization (DFO) så kan varje orders fraktalternativ presenteras på ett optimalt sätt som minimerar utsläpp och transportkostnader.

DFO fungerar som en påbyggnad på Live Optimization där det faktum att emballaget väljs redan i checkouten används för att validera tillgänglighet och kostnad för varje fraktalternativ. Resultaten returneras genom ett standard REST API och låter dig använda informationen för alla typer av presentationslogiker, till exempel:

  • Dölja ett hemleveransalternativ som är kostnadsineffektivt jämfört med andra hemleveransalternativ
  • Erbjuda det billigaste fraktalternativet gratis och prissätta övriga alternativ på mellanskillnaden ner till det billigaste alternativet
  • Dölja leveransalternativ som överstiger en viss utsläppsnivå

 

Naturligtvis har du kvar total kontroll över checkout-upplevelsen så att du bygga och vårda relationen med dina kunder. DFO ger dig helt enkelt bättre informationsunderlag för att uppnå detta.